ՔՈ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԴԵՊԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գործելով միջազգային ֆինանսական շուկաներում՝ մեր ձգտումն է լինել լավագույն միջնորդը՝ ապահովելով ներդրողների և ֆինանսական շուկաների արդյունավետ կապը և կրելով այն դերը, որը Հայաստանը ուներ միջնադարում՝ որպես Մետաքսի ճանապարհի առևտրային հանգույց։

Սկսենք միասին!

Ով ենք մենք

Մեր Մասին

«ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ՄԱՐԿԵՏՍ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2022 թվականին: Ընկերությունը գրանցվել և լիցենզավորվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին: Meta-X-ը պրոֆեսիոնալ բրոքեր-դիլերային և խորհրդատվական ընկերություն է, նոր սերնդի ներդրումային ընկերություն, որը խաղում է նույն դերը, ինչ «Մետաքսի վաճառականները»՝ միջնադարում։ Ընկերությունը ժառանգել է «Մետաքսի վաճառականների» լավագույն արժեքները (հեղինակություն, տրված խոստումների արժեքի գիտակցում) և միևնույն ժամանակ առաջ է շարժվում նոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված հայեցակարգով։ Մենք մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք մի շարք ծառայություններ, այդ թվում՝ բրոքերային, արտարժութային գործառնությունների, արժեթղթերի տեղաբաշխման, պահառության և ռեեստրավարման, բիզնես խորհրդատվության և հետազոտությունների իրականացման:

Մեր Առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է լինել լավագույն միջնորդը՝ ապահովելով արդյունավետ կապ ներդրողների և ֆինանսական շուկաների միջև և մեր հաճախորդներին մատուցել միջազգային չափանիշներին համապատասխան ներդրումային ծառայություններ՝ ապահովելով ազատ և արդյունավետ ներդրումների իրականացման հնարավորություններ ամբողջ աշխարհում՝ ստանալով առավելագույն շահութաբերություն և հուսալիություն:

Մեր Արժեքները

Մեր արժեքներն են սովորելու և զարգանալու ցանկությունը, մտքի ազատությունը, հավատը մեր ուժերի նկատմամբ, հարգանքը և թափանցիկությունը մեր հաճախորդների, մրցակիցների, գործընկերների և հասարակության նկատմամբ:

Մեր Թիմը

Մեր թիմը բաղկացած է պրոֆեսիոնալ և մասնագիտացված փորձագետներից, ովքեր երկար տարիների փորձ ունեն ֆինանսական համակարգում:

ESG&CSR Սկզբունքներ

Մենք հասկանում ենք, որ մեր հաճախորդները հետաքրքրված են ներդրումներ կատարել ընկերություններում, որոնք դրական ազդեցություն ունեն շրջակա միջավայրի և հասարակության վրա: Ահա թե ինչու մենք բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման (ESG) սկզբունքները դարձրել ենք մեր որոշումների կայացման գործընթացի կարևոր մաս: Մենք հավատում ենք, որ մեր որոշումները համապատասխանեցնելով մեր արժեքներին՝ կարող ենք օգնել ստեղծելու ավելի կայուն ապագա բոլորի համար: META-X-ում մենք հավատում ենք, որ պատասխանատու կորպորատիվ քաղաքացի լինելը նույնքան կարևոր է, որքան հաջողակ բիզնես վարելը: Այդ իսկ պատճառով կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (CSR) դարձրել ենք մեր գործունեության առանցքային մաս: Մենք ներդրել ենք CSR ծրագիր, որը կենտրոնացված է բնապահպանական կայունության և սոցիալական նախաձեռնությունների խթանման վրա:

Ծառայություններ

Բրոքերային ծառայություններ

Բրոքերային ծառայությունները մեր կողմից առաջարկվող մասնագիտական ծառայություններ են, որոնք օգնում են անհատներին և կազմակերպություններին գնել և վաճառել արժեթղթեր, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը և այլ ֆինանսական գործիքները: Ծառայությունը տրամադրվում է ինչպես հաճախորդներից արժեթղթերով կամ արտարժույթով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունման և հաղորդման, այնպես էլ Ընկերության կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով կա...

Արտարժութային գործարքներ

META-X ներդրումային ընկերությունն իր հաճախորդներին առաջարկում է արտարժույթի (FX) բրոքեր-դիլերային առք ու վաճառքի ծառայություններ: Մենք առաջարկում ենք արտարժութային գործառնությունների ամբողջական շարք, ներառյալ՝սփոթ գործարք, երբ մեկ արժույթը գնվում է մեկ այլ արժույթով՝ ընթացիկ շուկայական գնով,արժութային սվոպ, որի ժամանակ երկու կողմերը տարբեր արժույթներով փոխառության գումարները փոխանակում են որոշակի ժամկետով,արտարժութային ֆորվարդ, որի ժամանակ երկու...

Բիզնես խորհրդատվություն

ԱՄԷ - ԲԻԶՆԵՍ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐԿԻՐԻնչու՞ ԱՄԷԱյն միշտ էլ փնտրված վայր է բիզնես հիմնելու համար: Ռազմավարական դիրքը, հարկային արտոնությունները, կայուն տնտեսությունը և կառավարումը ակնառու պատճառներ են այստեղ բիզնես հիմնելու համար: Դրան էլ գումարում ենք բիզնեսին աջակցող կանոնավոր բարեփոխումները և ԱՄԷ ավելի ու ավելի շահավետ է դառնում բիզնեսով զբաղվելու համար:Մեր թիմը ներառում է բիզնեսի կազմակերպման հեռատես խորհրդատուներ, փորձառու իրավաբաններ, ճկուն...

Արժեթղթերի տեղաբաշխում

META-X-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է նաև արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխում: Մեր թիմն օգտագործում է իր փորձը և լայն կապերը՝ պոտենցիալ ներդրողների շրջանում արժեթղթերն առաջ մղելու համար՝ անելով հնարավոր ամեն ինչ թողարկումը վաճառելու և մեր հաճախորդներին անհրաժեշտ կապիտալով ապահովելու համար:Թողարկման ծառայությունների հետ մեկտեղ մենք առաջարկում ենք նաև՝խորհրդատվություն արժեթղթերի թողարկման պայմանների, շրջանառության վերաբերյալ,տեղաբաշխման...

Ռեեստրավարում և պահառություն

ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ներդրումային ընկերությունը, հանդիսանալով «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հաշվի օպերատոր, միջնորդավորում է Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող հետևյալ ծառայությունները.Արժեթղթերի ռեեստրի հետ կապված ծառայություններ.արժեթղթերի ռեեստրի վարում և պահպանում,արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված գործառնությունների գրանցում,թողարկողի մասին տվյալների փոփոխությունների գրանցում:կորպորատիվ գ...