Հակիրճ նկարագրություն

'ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ՄԱՐԿԵՏՍ' ՓԲԸ-ն փնտրում է բեք օֆիսի ղեկավարի՝ գործառնական գործընթացների կառավարման և վերահսկման համար։

Աշխատանքի նկարագրություն

'ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ՄԱՐԿԵՏՍ' ՓԲԸ-ն փնտրում է բեք օֆիսի ղեկավարի՝ ներքին գործառնական ընթացակարգերի և քաղաքականության մշակման, գործառնական գործընթացների սահմանման, ամենօրյա ռեժիմով գործարքների մշակման գործառույթներն իրականացնելու և վերահսկելու համար: Դիմել կարող են ինչպես միջին, այնպես էլ առաջատար մասնագետները:

Պարտականություններ
 • Քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում, գործառնական գործընթացների ներդրում,
 • Ներդրումային նոր հաշիվների բացման հայտերի ուսումնասիրություն և հաշիվների բացում՝ սահմանված ընթացակարգերի և գործընթացների համաձայն,
 • Գործարքների մշակման իրականացում և վերահսկողություն,
 • Ուղղակի աջակցություն գործարքի ամբողջ տևողության ընթացքում,
 • Քլիրինգային/հաշվարկային գործակալների հետ համակարգում՝ համոզվելու, որ գործարքը ճիշտ է մուտքագրված և համապատասխանում է քլիրինգային համակարգին,
 • Պահառուների և հաճախորդների հետ սերտ շփում՝ ձախողված գործարքների նվազեցման համար,
 • Ռեկոնսիլիացիայի իրականացում և կարգավորող մարմիններին հաշվետվությունների տրամադրում,
 • Մասնակցություն համակարգի բարելավման, նոր պրոդուկտների և գործընթացների բարելավման նախագծերին,
 • Ղեկավարությանը կանոնավոր հաշվետվությունների տրամադրում
Պահանջվող որակավորում
 • Ֆինանսների, բանկային գործի կամ հարակից ոլորտներում համալսարանական կրթություն,
 • Առնվազն 1,5 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան պարտականությունների կատարման համար (ցանկալի է աշխատանքային փորձ առևտրային բանկում կամ ներդրումային ընկերությունում),
 • Նոր գործառնական համակարգերի հաջող ներդրման փորձ,
 • Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի «DEPEND» համակարգի հետ աշխատելու փորձ,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն (մասնավորապես MS Office),
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ տիրապետում։

Դիմել այս հաստիքի համար