Հաշվետվություններ և Հիմնադիր փաստաթղթեր

Նորմատիվային ցուցանիշներ Տարեկան հաշվետվություն Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվություններ Հիմնադիր փաստաթղթեր
2023 2022
2023թ.-ի երկրորդ եռամսյակ
Նորմատիվային ցուցանիշներ 2-րդ եռամսյակ 2023թ
2023թ.-ի առաջին եռամսյակ
Նորմատիվային ցուցանիշներ 1-ին եռամսյակ 2023թ
2023թ.-ի երրորդ եռամսյակ
Նորմատիվային ցուցանիշներ 3-րդ եռամսյակ 2023թ
2023թ.-ի առաջին եռամսյակ
2023թ-ի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվեվություններ
2023թ.-ի երկրորդ եռամսյակ
2023թ-ի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվեվություններ
2023թ.-ի երրորդ եռամսյակ
2023թ-ի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվեվություններ
2023թ.-ի չորրորդ եռամսյակ
2023թ-ի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվեվություններ
Հիմնադիր փաստաթղթեր
Լիցենզիա
Գրանցման վկայական
Կանոնադրություն