Արժեթղթերի տեղաբաշխում

META-X-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է նաև արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխում: Մեր թիմն օգտագործում է իր փորձը և լայն կապերը՝ պոտենցիալ ներդրողների շրջանում արժեթղթերն առաջ մղելու համար՝ անելով հնարավոր ամեն ինչ թողարկումը վաճառելու և մեր հաճախորդներին անհրաժեշտ կապիտալով ապահովելու համար:


Թողարկման ծառայությունների հետ մեկտեղ մենք առաջարկում ենք նաև՝


  • խորհրդատվություն արժեթղթերի թողարկման պայմանների, շրջանառության վերաբերյալ,
  • տեղաբաշխման և մարման ծառայություններ,
  • խորհրդատվություն արժեթղթերի ազդագրի պատրաստման վերաբերյալ,
  • արժեթղթերի ազդագրի կազմում և գրանցում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում,
  • արժեթղթերի գրանցում «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ում,
  • և այլն:


Կապվեք մեզ հետ՝ իմանալու ավելին, թե ինչպես մենք կարող ենք օգնել ձեզ արժեթղթերի թողարկման շրջանակներում։

Արժեթղթերի տեղաբաշխում