Բրոքերային ծառայություններ

Բրոքերային ծառայությունները մեր կողմից առաջարկվող մասնագիտական ծառայություններ են, որոնք օգնում են անհատներին և կազմակերպություններին գնել և վաճառել արժեթղթեր, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը և այլ ֆինանսական գործիքները: 

Ծառայությունը տրամադրվում է ինչպես հաճախորդներից արժեթղթերով կամ արտարժույթով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունման և հաղորդման, այնպես էլ Ընկերության կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով կամ արտարժույթով գործարքների կատարման միջոցով:

ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ներդրումային ընկերության միջնորդությամբ կարող եք արժեթղթերով գործարքներ կատարել ինչպես կարգավորվող, այնպես էլ չկարգավորվող շուկաներում

Բրոքերային ծառայություններ