Արտարժութային գործարքներ

META-X ներդրումային ընկերությունն իր հաճախորդներին առաջարկում է արտարժույթի (FX) բրոքեր-դիլերային առք ու վաճառքի ծառայություններ: Մենք առաջարկում ենք արտարժութային գործառնությունների ամբողջական շարք, ներառյալ՝


  • սփոթ գործարք, երբ մեկ արժույթը գնվում է մեկ այլ արժույթով՝ ընթացիկ շուկայական գնով,
  • արժութային սվոպ, որի ժամանակ երկու կողմերը տարբեր արժույթներով փոխառության գումարները փոխանակում են որոշակի ժամկետով,
  • արտարժութային ֆորվարդ, որի ժամանակ երկու կողմերը համաձայնվում են ապագա ամսաթվով գնել կամ վաճառել որոշակի ծավալով արժույթ՝ նախապես համաձայնեցված փոխարժեքով:


Մենք պարտավորվում ենք ապահովել մեր հաճախորդներին արտարժութային գործառնությունների իրականացումն ամենաբարձր որակով՝ օգնելով նրանց արդյունավետ կառավարել ֆինանսական գործառնությունները և ռիսկերը՝ հասնելու իրենց ֆինանսական նպատակներին:

Արտարժութային գործարքներ